Implementace CLILu
do české školy

4.1 Národní projekt CLIL

Projekt s názvem Obsahově a jazykově integrované vyučování na 2. stupni základních škol a nižším stupni víceletých gymnázií byl realizován v rámci OP VK Národním institutem pro další vzdělávání (NIDV) společně s partnery projektu Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze (VÚP) a Asociací metodiků anglického jazyka (AMATE). Projekt probíhal od 1. 1. 2010 do 31. 5. 2011 a byl financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Specifickými cíli projektu bylo zvýšit povědomí učitelů o metodologii CLIL a metodicky podpořit učitele při zavádění a používání CLILu ve výuce.

 

Stručný popis projektu

Integrovaná výuka formou CLIL byla v úvodu projektu prezentována odborníky na konferenci, které se zúčastnili zástupci škol. Tým lektorek DVPP vytvořil sylabus vzdělávacího CLIL kurzu pro učitele. Kurzy dalšího vzdělávání v oblasti CLIL proběhly po celé ČR, byly vedeny vyškolenými lektory a jejich cílem bylo připravit učitele tak, aby mohli metodologii CLILu využívat na svých školách. Hlavní pozornost byla věnována tvorbě materiálů. Učitelé zapojení v projektu vytvořili metodické listy, které byly zkompilovány v metodické příručce vydané na CD. Součástí příručky jsou i ukázkové CLIL hodiny na DVD. Příručka byla distribuována na všechny školy v ČR a výstupy projektu byly prezentovány na závěrečných konferencích v Plzni a v Olomouci v květnu 2011.

 

Výsledky projektu

V projektu se s metodou CLIL blíže seznámilo 477 pedagogů na vzdělávacích seminářích, podařilo se zvýšit povědomí o metodice CLIL mezi pedagogickou veřejností a je stále více škol, které se snaží s úspěchem zavádět CLIL do výuky. Vytvořený sylabus kurzu pro vzdělávání učitelů může sloužit i nadále v institucích dalšího vzdělávání učitelů. Příručka distribuovaná na školy poskytla zásobárnu aktivit pro učitele i inspiraci, jak aplikovat CLIL ve výuce. Vyškolení učitelé tvoří novou profesní komunitu, která poskytuje podporu dalším zájemcům o implementaci CLILu, např. prostřednictvím nabídky NIDV kurzů pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Loga