Implementace CLILu
do české školy

4. Projekty CLIL v ČR

Kapitola přináší stručný nástin vývoje CLILu v České republice na úrovni národních a regionálních projektů, které probíhaly do roku 2011 na našem území, a seznamuje s vybranými příklady projektů v zahraničí, na nichž Česká republika ve větší či menší míře participovala.

Loga