Implementace CLILu
do české školy

CLIL školy – příklady dobré praxe

Kapitola přináší příklady dobré praxe z českých škol, které plánují, zavádějí nebo v tuto chvíli již realizují CLIL programy v různých formách a modelech na základním stupni vzdělávání. Seznámíme se s kontextem dané školy, důvody, které školu vedly k implementaci CLILu, organizačním i obsahovým zajištěním výuky. Jedná se o rozdílné implementace ve smyslu zapojených ročníků, předmětů a zapojených učitelů, žáků, rodičů i vedení školy. Představují se školy, které realizují soft i hard CLIL a které přistoupily k vertikálnímu nebo horizontálnímu programu zavádění CLIL. Kapitola odráží současnou školní praxi v celé její šíři – od zapojení jednoho (klíčového) učitele na škole po týmovou spolupráci všech zúčastněných, např. vedení školy, týmu pedagogů, odborných externistů na škole a dalších.

Loga