Implementace CLILu
do české školy

9. Pojetí, principy a cíle výuky

V této kapitole se snažíme popsat metodiku výuky CLIL v obecné rovině a zhodnotit také její význam v současném vzdělávacím systému. Kapitola se dále zaměří na základní společné principy v oblasti plánování a realizace CLILu, které jsou přenositelné a platné pro všechny moderní cizí jazyky.

 

Loga