Implementace CLILu
do české školy

15. Kompetence učitelů pro CLIL

Základem zdárné a udržitelné implementace CLIL výuky je odborná připravenost učitelů. Jaké jsou nezbytné předpoklady k tomu, aby učitel mohl vést výuku CLIL úspěšně? Jaké kompetence potřebuje CLIL učitel, aby ve své výuce rozvíjel kompetence žáků v oblasti odborného předmětu i cizího jazyka? Jak vypadá spolupráce CLIL učitelů a zejména práce v týmu? Tato kapitola poskytuje základní odpovědi na uvedené otázky.

Loga