Implementace CLILu
do české školy

14.2 Druhy hodnocení

V zásadě existují dva hlavní druhy hodnocení, sumativní a formativní. V sumativním hodnocení se zaměřujeme na hodnocení toho, čeho žáci v určitém momentě dosáhli. Často ho provádíme v souvislosti s testováním na konci pololetí a jde vlastně o hodnocení naučeného. Formativní hodnocení je průběžné a vztahuje se na hodnocení pokroku žáka v učení, jde vlastně o hodnocení procesu učení. Je spíše diagnostické povahy (sumativní je spíše klasifikací) a obvykle k němu dochází v celém průběhu výuky. Na druhé straně sumativní hodnocení bývá v jejím závěru. Nelze říct, že by jeden druh hodnocení byl lepší než druhý, protože oba mají trochu jiné cíle. Známka, kterou si žák odnáší na ročníkovém vysvědčení, může v nejlepším případě být kombinací sumativního a průběžného hodnocení. Může být výsledkem poměrů 50 % : 50 %, 90 % : 10 % či v jakémkoliv jiném poměru. Žák ale musí tento poměr znát.

Charakter CLILu, který spočívá v různorodých aktivitách ve výuce a při němž dochází k široké škále komunikace a interakce ve třídě, je ideálně určen pro formativní/průběžné hodnocení. Didaktické učební celky v CLIL jsou obvykle delší, častěji se objevuje práce ve skupinách, používá se více forem a formátů prezentace výsledků práce. Učiteli tak přináší možnost vytvořit si taková schémata průběžného hodnocení, která zohledňují procedurální (=jak se žáci učí) cíle. Například učitel používá skupinovou práci, protože chce, aby žáci při ní spolupracovali, např. v případě, kdy každý z žáků má přidělenou jinou roli a jejich vzájemná interakce je třeba pro vyřešení komplexního úkolu. V tomto případě může učitel skupinovou práci hodnotit. Splnil žák svůj úkol? Jak dobře žák spolupracoval? Mluvil žák převážně v cizím jazyce? Spolupráce je při skupinové práci také dovedností, a proto ji lze hodnotit. Na konci pololetí může následovat krátký sumativní test, ale neměl by tvořit víc než 20 % výsledného hodnocení žáka. Jestliže tedy CLIL podporuje rozvoj průběžného hodnocení, musíme pečlivě zkoumat, jakými způsoby toho lze dosáhnout.

Loga