Implementace CLILu
do české školy

14.10 Obtížnost testu

Není jednoduché vymezit obtížnost textů, jelikož existuje rozpor mezi tím, jak ji vnímá věda a jak ji chápeme v běžném životě. Koupíme-li si noviny v jazyce, který ovládáme jen zčásti, texty v nich nám budou připadat obtížné, protože nejsou určeny pro nás. Ve výuce je to s obtížností jinak. Texty, které předkládáme žákům, jsou určeny jim. Nepředkládáme je žákům izolovaně. Text vždy podřizujeme úkolu (úlohám), které jsou s tímto textem spojené. Proto ani z hlediska hodnocení neexistuje snadný nebo obtížný text. Existují pouze snadné a obtížné úkoly.

Tuto situaci lze velmi snadno ilustrovat. Zvládnou devítiletí žáci autentický text Einsteinovy teorie relativity? Samozřejmě že ano, protože s ním dostali následující úkol: Podtrhněte všechna slova začínající na „t“. Cíl je zcela validní. Stejně tak můžete předložit univerzitním posluchačům oboru historie dětskou říkanku Humpty Dumpty. Jazyk, který obsahuje, je velmi jednoduchý a říkanka je velmi krátká. Ale úkol Zamyslete se nad tématem říkanky Humpty Dumpty v souvislosti s roajalistickou propagandou v období anglické občanské války je velmi složitý. Faktem je, že říkanka Humpty Dumpty opravdu vznikla za občanské války jako nástroj politické propagandy. Text sám o sobě je jednoduchý, ale požadovaný rozbor nikoliv.

CLIL je založený na činnostním učení, což naznačuje, že jak při výuce, tak při hodnocení dominují promyšlené aktivity, při nichž žáci vypracovávají úkol/úlohu. Je také třeba zdůraznit, že komplexnost úkolů je důsledkem kombinace všech tří obsahových bloků, tedy propojení pojmů, postupů a jazyka. Je zhola nemožné je od sebe izolovat. Jediná možnost, jak s touto komplexností pracovat, je vyzvednout význam jednoho z bloků a případně to kompenzovat ubráním jiného významu. Takovýto postup je pro CLIL velmi vhodný.

Loga