Implementace CLILu
do české školy

13.2 Otázky podle kognitivní náročnosti

V CLIL je podstatné soustředit se na kognitivní náročnost otázek, které pokládáme. Otázky s nízkou kognitivní náročností totiž spíše než porozumění ověřují schopnost orientace čtenáře v textu, případně schopnost najít v textu konkrétní slovo. Učitel by se měl zamýšlet nad tím, jaké typy otázek pokládá – jestli nutí žáky jen číst nahlas, jestli je vede k samostatnému formulování vět, nebo dokonce k samostatnému formulování myšlenek, názorů a k argumentaci. Na druhou stranu, čím vyšší je kognitivní náročnost otázky, tím složitější jazykové struktury bude žák zpravidla potřebovat, aby na ni dokázal odpovědět. Jak žákovi pomoci tuto bariéru překonat, si ukážeme v následujících ukázkách. Vezmeme neupravený text o Pythagorovi jako základ (z kap. 12.5), na kterém ukážeme otázky postupně gradované podle jazykové a kognitivní náročnosti.

 

1. Otázky, které přesně používají formulaci z textu. Chybějící informaci lze snadno najít a doslova z textu ocitovat. Často je možné otázky zodpovědět, aniž by žák skutečně porozuměl zadání – ověřují spíše jeho orientaci v textu než skutečné porozumění.

  • Why is there only very little reliable information known about him?
  • Where is Pythagoras said to have ended his days?
  • What is Pythagoras best known for?

 

2. Otázky, které nevyužívají formulaci z textu, ale odpověď lze jednoznačně určit. Je nutné zvolit úroveň jazyka tak, aby žákům v úspěchu nebránilo neporozumění otázce.

  • Why don‘t we have much information about Pythagoras?
  • Where did Pythagoras die?
  • What is his most famous achievement?

 

3. Otázky, které nutí žáka dávat do souvislostí různé informace z textu. Vyžadují, aby žák na text kriticky nahlížel, argumentoval. Tyto otázky aktivizují vyšší kognitivní funkce.

  • In what century was most information about Pythagoras written?
  • Who lived earlier – Pythagoras or Socrates?

 

4. Otázky, které nutí žáka formulovat na základě textu vlastní názor / postoj a podepřít ho argumenty z textu.

  • Do you believe that Pythagoras really discovered the Pythagorean theorem? Why / Why not? 
Loga