Implementace CLILu
do české školy

13.1 Inspirace z učebnic cizího jazyka

Vybavte si libovolnou moderní učebnici cizího jazyka, se kterou jste se blíže setkali (jako měřítko modernosti nám v tuto chvíli postačí její pěkné grafické a barevné zpracování). Zkuste si připomenout zadání úloh a cvičení. Jaká se tam objevovala slovesa, k jaké činnosti žáky vybízela? Napiš odpověď na otázku. Spoj. Doplň. Vyber, co nepatří do seznamu. Dokonči větu. Povídej si se spolužákem. Rozhodni, zda platí. Vyber správnou možnost. Přiřaď do správné kolonky. Poslouchej, mluv, piš, čti. Jazykové učebnice cíleně řadí aktivity tak, aby procvičily všechny jazykové dovednosti: receptivní (poslech a čtení s porozuměním) i produktivní (psaní a mluvení). Stejně tak hodiny integrované výuky by měly rozvíjet všechny čtyři dovednosti. Integrovaná výuka je ideálním podhoubím právě pro vnímání cizího jazyka jako souboru žákovských dovedností, nejen zvládnutí souhrnu slovíček, gramatiky a reálií.

Loga