Implementace CLILu
do české školy

12.3 On-line materiály

Existují zahraniční i české webové stránky a portály věnované přímo metodologii CLIL, jež vedle teoretických příspěvků často obsahují konkrétní aktivity a metodické rady a doporučení. Některé stránky nabízejí dokonce seznam odkazů, které se při integrované výuce osvědčily. Vzhledem k šíři cizích jazyků i nejazykových předmětů, které je možné v prostředí českého školství integrovat, a také vzhledem k přechodnosti internetových zdrojů v této publikaci nebudeme uvádět výčet konkrétních stránek, ale pokusíme se obecně zmínit základní kategorie internetových zdrojů, které se při hledání materiálů pro CLIL osvědčily.

  • Materiály určené pro výuku CLIL.
  • On-line didaktické materiály pro učitele – rodilé mluvčí. Nevýhodou může být někdy zdlouhavé hledání a ověřování relevantnosti zdroje i nutnost zohledňovat úroveň jazyka; vyhledávač také najde řadu placených zdrojů.
  • Stránky určené přímo dětem/žákům (např. BBC má pro výuku angličtiny v rámci svých stránek sekci přímo pro mladé zájemce o cizí jazyk).
  • Stránky příslušných jazykových center (např. Goethe Institut pro německý jazyk, Institut Français pro francouzštinu, British Council pro angličtinu, Instituto Cervantes pro španělštinu aj.).
  • Wikipedia1. Pro učitele, kteří integrují odborný předmět s angličtinou, by mohla být zajímavá informace, že mezi jazyky, v nichž články na wikipedii jsou, lze najít Simple English – to je angličtina zjednodušená pro ty, kdo se cizí jazyk teprve učí. Úvodní stránka Simple English je také stručným návodem, jak adaptovat náročnější text – o tom ale více v následující kapitole. Je možné využít českou a cizojazyčnou variantu téže stránky na wikipedii pro kritické srovnání.
  • Fóra pro učitele CLIL. Učitelé si v takových fórech vyměňují zkušenosti, sdílejí materiály a odkazy na užitečné stránky. Pozor ovšem na kulturní relevantnost převzatých materiálů. Fórum pro učitele integrované výuky existuje i na Metodickém portálu ww.rvp.cz pod tímto odkazem.
  1. Je nutné upozornit na relevantnost informací tohoto informačního zdroje.
Loga