Implementace CLILu
do české školy

12. Vhodné materiály pro výuku CLIL a jejich tvorba

Kapitola se zaměřuje na výukové materiály, které může učitel využít pro integrovanou výuku. Pokusíme se představit přínosy i úskalí, které jednotlivé varianty výběru CLIL materiálu skýtají, podrobněji se budeme věnovat zpracování či adaptaci různých materiálů pro efektivní výuku CLILu. Začneme analýzou úrovní jazyka v CLILu, abychom ukázali, proč a na jaké úrovni je nutné s materiály pracovat.

 

Studenti učitelství (někteří z nich s aprobací anglický jazyk, jiní nikoliv) dostali za úkol vyřešit jednoduchou slovní úlohu na sčítání desetinných čísel v angličtině a diskutovat o její jazykové náročnosti. Kontextem celé úlohy byl Garage sale. Ze zkušenosti s americkými filmy a seriály studenti věděli, co je garage, i když se při výuce angličtiny nikdo s tímto pojmem do té doby nesetkal. Ostatní termíny znali. V zadání úlohy bylo, že tatínek prodával staré oblečení, 1,20 dolaru za kus, maminka skleničky po sedmdesáti centech a chlapeček Jack prodával svou rukavici (za dva dolary padesát) a starého netopýra za dolar osmdesát. Studenti se mírně pozastavili nad tím, že chlapeček má starého netopýra na prodej a jedna lichá rukavice je v úloze nejdražší položkou, ale v řešení úlohy jim to nebránilo, zápis i odpověď zvládli bez obtíží. Matematickou i jazykovou náročnost úlohy vnímali jako nízkou – v zadání bylo sčítání a násobení, z jazyka pak jen přítomný čas a otázka na množství, neobjevila se žádná odborná terminologie a text obsahoval jen krátké věty. Jako jedinou jazykovou nástrahu uváděli studenti výraz garage sale. Jako další potenciální problém studenti učitelství uváděli, že se pravděpodobně i žáci ZŠ budou hádat, že úloha je nesmyslná a nerealistická, když lichá rukavice je nejdražší a navíc je tam ten podivný netopýr. A kde je pointa? Bat v angličtině znamená nejen netopýr, ale také baseballová pálka. Studentům rázem začalo dávat smysl i to, proč chlapeček prodával jen jednu rukavici – a také je to donutilo přehodnotit názor na to, jaká je ve skutečnosti jazyková a zejména kulturní náročnost úlohy.

Loga