Implementace CLILu
do české školy

10. Specifika CLIL metodiky

Metodika CLILu čerpá jak z didaktiky cizího jazyka, tak z didaktiky odborného předmětu. Právě specifickými didaktickými postupy se podrobněji zabývá tato kapitola. Kromě modelů v CLILu uvádí také východiska pro integrovanou výuku. Věnuje se mj. multimodalitě, učebním stylům, práci s Bloomovou taxonomií a strategiím pro rozvoj klíčových kompetencí v CLILu. Na principech a zásadách, které by učitel CLIL měl dodržovat při výuce CLILu, jsou zde ilustrovány obecné strategie a přístupy společné pro všechny vyučovací předměty.

Loga