Implementace CLILu
do české školy

8.1 Koordinace a setkávání CLIL týmu

Jakmile se škola rozhodne zavést funkci školního koordinátora CLILu, pak musí být jasně definované, co přesně tato role znamená, co je povinností koordinátora a jaké jsou jeho pravomoce.

Skupinky CLIL učitelů by se měly alespoň jednou měsíčně setkávat s koordinátorem/koordinátory, aby společně vyhodnotili průběh CLILu v daném pololetí. Koordinační schůzky by měly být dohodnuty mezi dotyčnými učiteli, mohou být různého charakteru a svolávány z různých důvodů. Jsou důležité zejména proto, aby se učitelé necítili izolováni a neinformováni. CLIL učitelé by se měli dále setkávat s učiteli, kteří nerealizují CLIL, ale vyučují stejný předmět, a projednávat náplň vyučovacího předmětu a klíčové odborné termíny. Mělo by také docházet k průběžnému setkávání učitelů odborných předmětů s učiteli jazyků kvůli vzájemné pomoci a konzultaci metodiky. Celkově by měli koordinátoři podávat zprávy o jednotlivých jednáních CLIL učitelů, diskutovaných záležitostech a celkovém vývoji CLIL.

Obsah schůzek je samozřejmě spojen s konkrétní školou. Učitelé musejí diskutovat, sdílet, plánovat a zamýšlet se nad otázkami vedoucími k efektivnímu CLILu. Musí být také prováděna kontrola kvality vývoje a ukládání vlastních materiálů. Jsou používané výukové materiály funkční? Potřebuje učitel tvořící materiály podporu z jiných odvětví, jako jsou informační a komunikační technologie nebo ilustrace? Mohou být finální vytvořené materiály zveřejněny? Je způsob jejich zpracování a ukládání efektivní a použitelný? Kdo bude jejich tvorbu financovat? Jsou importované materiály (pokud se používají) funkční?

Loga