Implementace CLILu
do české školy

6. Zavedení CLILu ve škole

Zaměříme se na kritéria, která musí každá škola zvážit, pokud se rozhodne zařadit výuku CLIL do svého vzdělávacího programu. V úvodu ukážeme dva přístupy, které škola může využít při zvažování zavedení CLILu. Škola stanoví kritéria, která bude nutné naplnit, a provede audit i SWOT analýzu. Oba přístupy se vhodně doplňují. Dále se kapitola věnuje jednotlivým aspektům plánování a zavádění CLILu, které musí škola brát v úvahu, například učitelům, žákům, rodičům a vhodným materiálům pro CLIL.

 

Při zavedení CLILu musí brát škola v úvahu například tyto aspekty:

a) Posouzení proveditelnosti zavedení CLILu.
b) Využití stávajících modelů CLILu (např. CLIL projekty a programy bilingvního vzdělání), které nám přináší cenné informace při rozhodování, zda přistoupit k implementaci.
c) Stanovení minimální požadované jazykové úrovně učitelů i žáků.
d) Vyučovací předměty, kterých se CLIL výuka bude týkat.
e) Začlenění (a vyškolení) učitelů, kteří se programu přímo účastní nebo budou figurovat v roli poradců a konzultantů.
f) Dostupnost vhodných didaktických materiálů od počátku plánování CLIL výuky.
g) Hodnocení výuky ve spojitosti s CLILem.
h) Stanovení podmínek rozvoje a vyhodnocení splnění daných podmínek CLIL programu.
i) Výběr způsobu zavedení CLILu – kdy a pro koho.
j) Rozhodnutí o aplikaci CLILu komplexně; CLIL pro všechny žáky nebo jakou metodu konkrétního výběru zvolit.
k) Spolupráce s akademickým či jiným pracovištěm pro externí evaluaci.

Loga