Implementace CLILu
do české školy

7.3 Rodiče žáků

Zavedení CLILu se netýká jen školy a žáků – nejdůležitější ze všech zúčastněných stran jsou svým způsobem, alespoň zpočátku, rodiče. Škola musí o myšlence CLILu rodiče žáků nejprve přesvědčit. Bez jejich podpory se nebude moci tento program zdárně rozvíjet.

Implementace CLILu se pravděpodobně nevyhne obavám ze strany rodičů. Nejlepší způsob, jak zmírnit jejich obavy (obvykle spjaté hlavně s jazykovou zátěží při výuce odborných předmětů), je uspořádat setkání, nejlépe před začátkem školního roku, a vysvětlit důvody vedoucí k realizaci CLILu a výhody, které CLIL přináší. Škola by měla být otevřená navenek a umožnit rodičům návštěvu přímo v ukázkové hodině, osvědčilo se i uspořádat hodinu CLIL, kde si rodiče sami vyzkoušejí roli žáků. Podpora a pochopení z více stran má bezesporu pozitivní vliv. Iniciátory změn a zavedení CLILu na škole mohou dokonce být sami rodiče, což závisí na administrativním charakteru programu.

Z pohledu regionální politiky bude zajisté přínosem, pokud budou i ostatní školy fungovat za obdobných podmínek. Úspěšné fungování CLILu má dominový efekt, což znamená, že školy zpočátku neochotné přijmout tento program mohou vidět samy sebe v nevýhodě.

Loga