Implementace CLILu
do české školy

Autoři

Hlavní editace a celková koncepce: Tereza Šmídová
Autoři: Phil Ball, Gabriela Klečková, Jarmila Novotná, Lenka Procházková, Kamila Sladkovská, Tereza Šmídová, Naděžda Vojtková
Editor praktických příspěvků: Eva Seidlová
Garant CLIL příspěvků z AJ, NJ, FJ: Tereza Šmídová, Kamila Sladkovská, Jitka Cvejnová
Jazyková korektura: Sean Miller, Jan Klufa
Recenzenti: Barbora Benešová, Helena Binterová, Pavlína Hořáková, Gabriela Klečková, Jana Rychlíková

Ilustrace: Petr Špína
Grafický design: Tereza Králová – Visualist
Fotografie: Stock.xchng, Pixmac

Vydal Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Praha 2012
ISBN 978-80-87652-92-3

 

Autoři a konzultanti jednotlivých kapitol:

Kap. 1 – Tereza Šmídová
Kap. 2 – Lenka Procházková
Kap. 3 – Jarmila Novotná
Kap. 4 – Tereza Šmídová
Kap. 5 – Tereza Šmídová, Kamila Sladkovská, Naděžda Vojtková
Kap. 6–8 – Phil Ball, Lenka Procházková
Kap. 9 – Naděžda Vojtková
Kap. 10–13 – Lenka Procházková
Kap. 14 – Phil Ball
Kap. 15 – Gabriela Klečková
Kap. 16 –  PDP č. 1: Iva Cichoňová, PDP č. 2: Michaela Hlaváčová, PDP č. 3: Alena Popelová, PDP č. 4: Jana Rychlíková, Helena Binterová, PDP č. 5: Petr Špína

 


Autoři CLIL výukových plánů:

AJ, MA, Osová souměrnost – Eva Seidlová
AJ, MA, Slovní úlohy z praxe – Eva Seidlová
AJ, MA, Lineární rovnice – Eva Seidlová
AJ, MA, Dělitelnost – Jarmila Novotná, Marie Hoffmanová
AJ, MA, Závislosti, vztahy a práce s daty (Tabulky a diagramy) – Eva Zelendová, Tereza Šmídová
AJ, DEJ, G. J. Caesar – Michaela Hlaváčová
AJ, DEJ, Domorodci včera a dnes – Aleš Franc, Tereza Šmídová
AJ, FYZ, Hookův zákon – Petr Špína
AJ, FYZ, Planeta země ve sluneční soustavě – Jan Maršák, Tereza Šmídová, Petr Špína
AJ, CHEM, Chromatografie – Alena Popelová
AJ, PŘ, Eroze – Gabriela Baladová
AJ, PŘ, Výchova ke zdraví, Mikrobi – Jiřina Svobodová, Tereza Šmídová
AJ, PŘ, Oběhová soustava – Jana Krajínová, Eva Seidlová
AJ, PŘ, ZEM, Korálové útesy – Milena Pouchová
AJ, ZEM, Austrálie – Eva Seidlová, Tereza Šmídová
AJ, HV, Hudební nástroje – Magda Štaffová
AJ, TV, Kruhový trénink – Jan Pernica, Tereza Šmídová
AJ, Člověk a svět práce (ČSP), Příprava jahodového koláče – Eva Seidlová
AJ, Osobnostní a sociální výchova (OSV), Temperament – Eliška Navrátilová, Eva Seidlová
AJ, Výchova demokratického občana (VDO), Školní pravidla – Dana Kuchaříková, Eva Seidlová
FJ, ZEM, Objevení Ameriky – Hana Brožová, Tereza Šmídová
FJ, Osobnostní a sociální výchova (OSV), Temperament – Typologie, Eliška Navrátilová
NJ,DEJ, Renesance a humanismus – Kamila Sladkovská
NJ, DEJ, Moderní dějiny Německa – Kamila Sladkovská
NJ, Výchova k občanství, Dětská práce – Iva Frýbová, Kamila Sladkovská
NJ, Výchova k občanství, Práva spotřebitele – Alena Hesová, Kamila Sladkovská
NJ, PŘ, ZEM, Citrusové plody – Iva Frýbová, Kamila Sladkovská
NJ, ZEM, Výroba a doprava pomerančového džusu – Iva Frýbová, Kamila Sladkovská
NJ, VV, Teplé a studené barvy – Iva Frýbová, Kamila Sladkovská 

Loga